Despre noi

1.Scurt istoric

Prima structură organizată privitor la producerea şi valorificarea seminţelor s-a realizat în anul 1949, odată cu înfiinţarea Întreprinderii de Stat pentru Asigurarea şi Producerea Seminţelor, cu Întreprinderi regionale de contractări şi achiziţii, denumite „Recolta”. Întreaga structură era în subordinea Ministerului Industriei, Bunurilor de Consum.
Ca structură specializată, în subordinea Ministerului Agriculturii, s-a organizat la 5 martie 1958 Trustul pentru Producerea şi Valorificarea Seminţelor „AGROSEM”, reorganizat în anul 1962 în Centrala Trustului AGROSEM.
Din anul 1971 producerea şi valorificarea seminţelor şi materialului săditor horticol se desprinde din AGROSEM ca Oficiu pentru producerea şi Valorificarea Seminţelor de Legume şi Material Săditor, reorganizat în Întreprinderea de Valorificarea Seminţelor de Legume şi Material Săditor (I.V.S.L.M.S.), cu Complexe de seminţe judeţene fără personalitate juridică.
Din 1990 I.V.S.L.M.S. a fost reorganizată în societate pe acţiuni sub denumirea de SC UNISEM SA. Societatea este înregistrată la Registrul Comerţului sub codul unic 302/J 40/14/1990 şi are sediul social în Bucureşti.

2.Obiectul de activitate

Societatea desfăşoară activităţi în domeniile: producţie agricolă, comerţ şi servicii pentru agricultură, fiind specializată în producerea, preluarea şi comercializarea en-gros şi en-detail a seminţelor de legume, leguminoase alimentare, flori, plante furajere şi cartof. Obiectul principal de activitate este „comerţ cu ridicata a cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului” – corespunzător cod 4621 din Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională – CAEN – Rev.2, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti.
În secundar Societatea desfăşoară un număr de 86 activităţi vizând depozitarea şi condiţionarea seminţelor de legume, leguminoase alimentare, flori, furaje şi cartofi, producerea şi valorificarea legumelor, cerealelor, cartofului, plantelor tehnice şi furajere, preluarea şi comercializarea de îngrăşăminte chimice, pesticide, ambalaje, unelte de grădinărit, diverse mărfuri alimentare şi nealimentare, servicii de transport specific, precum şi operaţiuni de comerţ exterior.

3.Structura organizatorică

Societatea este organizată în 4 Centre Zonale şi îşi desfăşoară activitatea prin:
- 25 magazine – pentru comerţul en-detail;
- 3 depozite – pentru comerţul en-gros;
- O Unitate Centrală de Ambalare şi Depozitare.